Bilder och Ljud

Detta är sidan för bilder, video och ljud. Använd flikarna som du får fram genom att ställa pekaren på rubriken för sidan.

Här finns ett album med inspelningar från maj år 2017 då kören gav konserten I Luthers fotspår till minne av reformationens 500 år.