Vår körledare

En bild av Sara Hjort.

 Sara Hjort är kyrkomusiker i Härlanda församling och körledare för Härlanda Oratoriekör sedan 2022. Sara har en examen i kördirigering från Kungliga Musikhögskolan Stockholm och en examen i kyrkomusik från Musikhögskolan i Malmö. Hon har även utbildat sig och deltagit i flertalet masterclasses både nationellt och internationellt så som Voces Academy (Köpenhamn/Oxford) och Sarteano Choral Conducting Workshop, Italien. Sara har vid två tillfällen varit inbjuden som gästdirigent och föreläsare vid Missouri University (USA) och varit initiativtagare och projektledare för Gustaf Church International Choral Festival - Copenhagen.

Innan Sara kom till Härlanda församling jobbade hon som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Köpenhamn i flera år och innan dess i Varbergs församling.

Som dirigent har Sara haft uppdrag med flera olika körer och ensembler. Sin examenskonsert hade hon med Radiokören 2013. Sara är också aktiv som sångare i olika ensembler såsom den skandinaviska gruppen Northern Lights och internationella sångprojektet Viatores Mundi.