Kontakt

Körledare o dirigent: Sara Hjort, Härlanda församling

Direkt: 031-731 80 32

Mobil: 073-063 05 94

e-post: sara.hjort@svenskakyrkan.se

 

Ordförande: Git Nordh, mobil 0720 78 34 84, mailto: Git Nordh

Kören är en ideell förening.
Namn: Härlanda Oratoriekör
Bankgiro: 285-7126
Organisationsnummer: 802494-9599

Adress:
Härlanda Oratoriekör
C/O Härlanda Församling
Härlandavägen 23
416 72  Göteborg

Länk till Härlanda församling: Härlanda församling