Kontakt

Körledare o dirigent: Ulf Lindström, telefon 031-7318032, mobil 073-7738882, mejladress ulf.lindstrom@svenskakyrkan.se

Ordförande: Håkan Bolmsjö, mobil 0707-577226, mailto:hakan.bolmsjo@gmail.com

Kören är en ideell förening.
Namn: Härlanda Oratoriekör
Bankgiro: 285-7126
Organisationsnummer: 802494-9599

Adress:
Härlanda Oratoriekör
C/O Härlanda Församling
Härlandavägen 23
416 72  Göteborg

Länk till Härlanda församling: Härlanda församling

Webmaster:
Stefan Hogedal, mobil 0704-456560, e-post